Zaproszenie

W dniach 24 – 26 września tego roku odbywać się będzie w Gdańsku XIX Europejska Konferencja Społeczności Terapeutycznych organizowana przez Stowarzyszenie Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych z siedzibą w Gdańsku we współpracy z Europejską Federacją Społeczności Terapeutycznych, Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Urzędem Miasta Gdańska, Fundacją Res Humanae, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Gdańską Organizacją Turystyki.

Jako organizatorzy tej Konferencji, cieszymy się, że to Polsce przypadł zaszczyt organizowania tego wydarzenia. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, dostrzegamy konieczność rozwijania współpracy międzynarodowej sprzyjającej dzieleniu się najnowszymi badaniami i innowacjami, aby poszerzać naszą wiedzę i umiejętności w pełnym wyzwań obszarze, jakim jest przeciwdziałanie uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu.

XIX Europejska Konferencja Społeczności Terapeutycznych odbywa się pod hasłem „Kształtujmy przyszłość razem”. Jej adresatami są przede wszystkim osoby, organizacje, instytucje i społeczne gremia, które w profesjonalny sposób zajmują się pomocą osobom z problemem uzależnienia, w kryzysie bezdomności, wykluczonych społecznie z powodu starości czy niepełnosprawności. Spotkanie to będzie okazją do wymiany wiedzy naukowej i doświadczeń osób pracujących metodą społeczności terapeutycznej w trosce o nową jakość tej metody w oparciu o doświadczenia innych krajów; upowszechniania dobrych praktyk oraz nowatorskich form pracy z uwzględnieniem specyficznych grup odbiorców (kobiety, matki z dziećmi, osadzeni w zakładach penitencjarnych, osoby z grupy LGBTQiA+, mniejszości etniczne i kulturowe) oraz do dyskusji i propagowania etycznych i moralnych standardów pracy. Spodziewamy się ok 450 uczestników z kilkudziesięciu krajów z całego świata.

Polska Federacja od ponad 25 lat jednocząc i wspierając osoby oraz organizacje zajmujące się z oddaniem i poświęceniem pomocą ludziom uzależnionym, bezdomnym, opuszczonym, żyjącym na marginesie życia wierzy, że los najbardziej potrzebujących zależy od tych wszystkich, którzy bezpośrednio niosą pomoc.

Niezwykłym wydarzeniem podczas Konferencji będzie uroczystość wręczenia prestiżowej nagrody CREDO osobom zasłużonym w działaniach na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu.

Jesteśmy przekonani, że XIX Europejska Konferencja Społeczności Terapeutycznych wniesie nowe skuteczniejsze idee i rozwiązania, które zachęcą profesjonalistów i badaczy do dalszych poszukiwań, a dla polityków staną się drogowskazem i rekomendacją dla tworzenia lepszych, wspólnych rozwiązań nie tylko w kwestiach związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu, ale także w wielu obszarach życia społecznego takich jak budowanie wspólnot obywatelskich, edukacja, kultura czy pomoc społeczna.

Scroll to Top