XIX Konferencja Europejskiej Federacji Społeczności terapeutycznych

Kształtujmy przyszłość razem

Gdańsk, 24-26 Września 2024

program

Program Konferencji

Poniżej przedstawiamy wstępne informacje dotyczące programu konferencji. Szczegółowy program opublikowany zostanie 15 lipca 2024. O szczegółach programu będzie informować na bieżąco na tej stronie oraz https://www.facebook.com/pfstpl/

Podczas trzydniowego wydarzenia odbędzie się 9 sesji plenarnych, 40 wykładowo-warsztatowych oraz wizyty studyjne w placówkach terapeutycznych województwa pomorskiego.  Tematyka konferencji obejmuje 4 bloki tematyczne:

1 Filozofia, Etyka, Teoria w Społeczności Terapeutycznej – ideą tej części konferencji jest próba odświeżenia społeczności terapeutycznej jako metody i jej potencjału w procesie pomocy osobom wykluczonym społecznie oraz zadbanie o jej uniwersalizm w kontekście preferowanego systemu wartości. Jesteśmy przekonani, że wartości, które są istotą Społeczności Terapeutycznej są również odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata.

2 Społeczność terapeutyczna, która leczy- nowe myśli, nowa praktyka. Przykłady zastosowań społeczności terapeutycznej w psychoterapii, edukacji, pomocy społecznej i kulturze – chcielibyśmy, aby XIX Konferencja EFTC była okazją do poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań pomocowych w odniesieniu do różnych grup społecznych, zachęcała do uczenia się od siebie nawzajem i budowała poczucie wspólnoty w kształtowaniu przyszłości.

3 Doniesienia z badań naukowych dotyczące społeczności terapeutycznej – dostrzegamy potrzebę prowadzenia badań i wymiany myśli naukowej i praktycznej w umacnianiu społeczności terapeutycznej jako metody. Chcemy wierzyć, że doniesienia na temat najnowszych badań prowadzonych w różnych miejscach w Europie i na Świecie przyczynią się do tego, aby solidarnie i wspólnie kształtować przyszłość.

4 Polskie Społeczności Terapeutyczne- Przykłady Dobrych Praktyk – Polska ma prawie pół wieku doświadczeń w stosowaniu społeczności terapeutycznej jako metody. Chcielibyśmy podzielić się polskimi dokonaniami i wynikającymi z nich refleksjami na temat możliwości stosowania społeczności terapeutycznej w różnych obszarach życia społecznego.

MZ.png
logo EFTC
Scroll to Top