strzalki

XIX Konferencja Europejskiej Federacji Społeczności terapeutycznych

Kształtujmy przyszłość razem

Gdańsk, 24-26 Września 2024

O konferencji

XIX Konferencja Europejskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych

ZAPRASZAMY

24-26 września 2024

Gdańsk - Europejskiej Centrum Solidarności

W dniach 24 – 26 września tego roku odbywać się będzie w Gdańsku XIX Europejska Konferencja Społeczności Terapeutycznych organizowana przez Stowarzyszenie Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych z siedzibą w Gdańsku we współpracy z Europejską Federacją Społeczności Terapeutycznych, Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Urzędem Miasta Gdańska, Fundacją Res Humanae, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Gdańską Organizacją Turystyki.

Jako organizatorzy tej Konferencji, cieszymy się, że to Polsce przypadł zaszczyt organizowania tego wydarzenia. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, dostrzegamy konieczność rozwijania współpracy międzynarodowej sprzyjającej dzieleniu się najnowszymi badaniami i innowacjami, aby poszerzać naszą wiedzę i umiejętności w pełnym wyzwań obszarze, jakim jest przeciwdziałanie uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu.

XIX Europejska Konferencja Społeczności Terapeutycznych odbywa się pod hasłem „Kształtujmy przyszłość razem”. Jej adresatami są przede wszystkim osoby, organizacje, instytucje i społeczne gremia, które w profesjonalny sposób zajmują się pomocą osobom z problemem uzależnienia, w kryzysie bezdomności, wykluczonych społecznie z powodu starości czy niepełnosprawności. Spotkanie to będzie okazją do wymiany wiedzy naukowej i doświadczeń osób pracujących metodą społeczności terapeutycznej w trosce o nową jakość tej metody w oparciu o doświadczenia innych krajów; upowszechniania dobrych praktyk oraz nowatorskich form pracy z uwzględnieniem specyficznych grup odbiorców (kobiety, matki z dziećmi, osadzeni w zakładach penitencjarnych, osoby z grupy LGBTQiA+, mniejszości etniczne i kulturowe) oraz do dyskusji i propagowania etycznych i moralnych standardów pracy. Spodziewamy się wielu gości z kilkudziesięciu krajów z całego świata.

Udział w konferencji potwierdziło też wielu wybitnych teoretyków i praktyków społeczności terapeutycznej.

 

Społeczność terapeutyczna,  której głównie poświęcona jest wrześniowa Konferencja, jest najbardziej rozpowszechnioną metodą w leczeniu i terapii osób z problemem uzależnienia. We wszystkich prawie zakątkach świata wspólnoty terapeutyczne są szansą na powrót do satysfakcjonującego życia dla tysięcy osób uzależnionych. Jest dzisiaj metodą o udowodnionej naukowo skuteczności, opartą na solidnych podstawach teoretycznych i wieloletnim dorobku, ewidentnie ukazującym jej ponadczasowy charakter. W społeczności terapeutycznej wiara w możliwość zmiany i rozwoju traktowana jest jako główna siła w procesie zdrowienia. Fundamentami tej wiary jest przekonanie, że każdy człowiek może się zmienić, stawać lepszym, rozwijać się. Wspólnota jest siłą, która umożliwia zmianę, a każdy człowiek, musi wziąć odpowiedzialność za  zmianę tego, co chce zmienić. Społeczność kreuje nowe zachowania i nowe postawy, ujawnia nowe uczucia. Dlatego też społeczność terapeutyczna, ze względu na znaczenie bliskich relacji między ludźmi i uniwersalne wartości takie jak solidarność, wzajemne zrozumienie i pomoc, tolerancja, dbałość o bezpieczeństwo wspólnoty, współpraca, współodpowiedzialność  i współdziałanie dla dobra wspólnego, jest jednym z najbardziej korzystnych środowisk terapeutycznych. Jej wieloletni dorobek ewidentnie pokazuje jej żywotność, prostotę,  pojemność, pomysłowość i elastyczność oraz uniwersalne wartości i ponadczasowy charakter. Model wspólnoty dopracowany, unowocześniony i ujęty w strukturalne ramy, stanowi dzisiaj jedną z najbardziej obiecujących form profesjonalnej pomocy, nie tylko ludziom uzależnionym. Jednak nie w strukturze i profesjonalnej formie tkwi siła społeczności terapeutycznej. W dzisiejszych czasach, pełnych niepokoju i zagrożeń, społeczność terapeutyczna może stać się drogowskazem wartości dla budowania wspólnot, gotowych tworzyć bezpieczną i solidarną przyszłość każdej społeczności.

Polska Federacja od ponad 25 lat jednocząc i wspierając osoby oraz organizacje zajmujące się z oddaniem i poświęceniem pomocą ludziom uzależnionym, bezdomnym, opuszczonym, żyjącym na marginesie życia wierzy, że los najbardziej potrzebujących zależy od tych wszystkich, którzy bezpośrednio niosą pomoc.

Niezwykłym wydarzeniem podczas Konferencji będzie uroczystość wręczenia prestiżowej nagrody CREDO osobom zasłużonym w działaniach na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu.

Jesteśmy przekonani, że XIX Europejska Konferencja Społeczności Terapeutycznych wniesie nowe skuteczniejsze idee i rozwiązania, które zachęcą profesjonalistów i badaczy do dalszych poszukiwań, a dla polityków staną się drogowskazem i rekomendacją dla tworzenia lepszych, wspólnych rozwiązań nie tylko w kwestiach związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu, ale także w wielu obszarach życia społecznego takich jak budowanie wspólnot obywatelskich, edukacja, kultura czy pomoc społeczna.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, poprzez e-mail lub za pomocą formularza kontaktowego

Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych

ul. Agrarna 2 , 80-297 Gdańsk

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
MZ.png
logo EFTC
Scroll to Top