XIX Konferencja Europejskiej Federacji Społeczności terapeutycznych

Kształtujmy przyszłość razem

Gdańsk, 24-26 Września 2024

O nas

O PFST


Zapraszamy do zapoznania się z oficjalną informacją na temat Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych (PFST)!

O PFST: PFST została założona w 1997 roku i jest organizacją pozarządową, która promuje zdrowie publiczne, edukację, profilaktykę, specjalistyczną pomoc, pracę socjalną oraz reintegrację społeczną osób dotkniętych problemem uzależnień. Nasza siedziba znajduje się w Gdańsku, Polska, a nasze działania obejmują cały kraj oraz działalność międzynarodową. PFST współpracuje zarówno z organizacjami krajowymi, jak i międzynarodowymi o podobnym celu.

Nasza Misja: W PFST dążymy do:

  • Promowania i rozwijania nowych podejść w pracy z osobami uzależnionymi, opartych na filozofii i zasadach społeczności terapeutycznych.
  • Zapewniania jakości świadczonych usług w ramach oddziaływań terapeutycznych opartych na modelu społeczności terapeutycznej.
  • Inicjowania, prowadzenia i upowszechniania badań naukowych dla rozwoju społeczności terapeutycznych.
  • Podnoszenia świadomości społecznej.
  • Integracji środowisk osób pracujących zawodowo ze społecznościami terapeutycznymi oraz wspierania ich rozwoju zawodowego.
  • Wymiany doświadczeń i współpracy z programami terapeutycznymi opartymi na zasadach społeczności terapeutycznej w Europie i na świecie.
  • Promowania form pracy metodą społeczności terapeutycznej w różnych instytucjach, w tym ośrodkach pomocy społecznej, placówkach wychowawczych i penitencjarnych.

Nasze Osiągnięcia: Przez ponad 20 lat istnienia, PFST zorganizowała liczne sympozja, konferencje, seminaria i szkolenia, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Wydajemy biuletyny informacyjne prezentujące sytuację społeczności terapeutycznych w Polsce i na świecie. Nasze członkostwo obejmuje przedstawicieli wielu organizacji pozarządowych, takich jak Stowarzyszenie MONAR, Katolickie Stowarzyszenie “Betania”, Stowarzyszenie “Familia”, i wiele innych.

Partnerstwo Globalne: PFST jest członkiem Europejskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych oraz był członkiem Światowej Federacji Społeczności Terapeutycznych. W uznaniu naszych zasług dla osób uzależnionych, ustanowiliśmy Nagrodę CREDO za “Serce i Oddanie Ludziom Uzależnionym”, przyznawaną od 2002 roku. Dodatkowo, PFST administruje system certyfikacji terapeutów uzależnień.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi działaniami i dołączenia do naszej społeczności, która ma na celu pozytywny wpływ na obszar terapii uzależnień. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub wziąć udział w naszych działaniach, skontaktuj się z nami – www.pfst.pl

MZ.png
logo EFTC
Scroll to Top